Przejdź do treści

DLA OSÓB PRACUJĄCYCH POMOCOWO

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne od 2015 roku uważa aseksualność za orientację seksualną. Ten zapis znajdziemy między innymi w zaleceniach dla osób zajmujących się działalnością pomocową (str. 862). Przejdź na stronę (i).

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne również uznaje aseksualność za tożsamość seksualną, a nie dysfunkcję. W klasyfikacji chorób i zaburzeń DSM-V aseksualność pojawia się dwukrotnie (str. 434,443), jako autoidentyfikacja, a nie jako dysfunkcja. Przejdź na stronę (i).

Edukacja osób pracujących pomocowo jest jednym ze strategicznych obszarów naszej działalności statutowej

Ulotki edukacyjne do gabinetów wysyłamy bezpłatnie!


Napisz do nas!

SZKOLENIA DLA OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ DZIAŁALNOŚCIĄ POMOCOWĄ

Nasze szkolenia mają na celu wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę i kompetencje niezbędne do skutecznej pracy z osobami aseksualnymi. Asfera przeszkoliła dotąd kilkadziesiąt osób prowadzących działalność pomocową zarówno w Polsce, jak i w Europie. Rekomendowane przez nas osoby specjalistyczne umieszczane są na mapce, regularnie udostępnianej w naszych mediach społecznościowych (kliknij w znacznik).

Szkolenia odbywają się w weekend, trwają jeden dzień (10h), w grupach liczących maksymalnie kilkanaście osób. Spotkania prowadzone są online i mają charakter warsztatowy – istnieje konieczność włączonej kamerki. Osoby biorące udział w kursie zobowiązane są do czynnego uczestnictwa, interakcji, w tym ćwiczeń w podgrupach. Osoby biorące aktywny udział w całym szkoleniu otrzymują certyfikat i zostają wpisane na mapkę rekomendowanych przez Asferę osób specjalistycznych.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich osób zajmujących się szeroko pojmowaną działalnością pomocową (psychologiczną, psychoterapeutyczną, seksuologiczną itp.). W szkoleniu mogą brać udział również osoby z ostatnich lat studiów o kierunkach psychologiczno-pomocowych.

Grupa dla osób specjalistycznych zainteresowanych szkoleniami
z obszaru aseksualności

OSOBY SZKOLĄCE

(kliknij w ikonkę info, aby dowiedzieć się więcej)


AGNIESZKA JUROSZEK


Psycholog, psychotraumatolog, trener. Prowadzi spotkania warszawskiej grupy dla osób ze spektrum aseksualności. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi i młodzieżą w obszarze emocji i potrzeb, samoakceptacji, tożsamości, poczucia sensu, trudności w relacjach interpersonalnych oraz pokonywania trudnych doświadczeń (przemocy, zaniedbania, traum).


JUSTYNA BUŁDYS


Psycholożka, trenerka, certyfikowana coach, terapeutka par, aktywistka. Od 8 lat pracuje pomocowo z osobami nieheteronormatywnymi, w tym osobami aseksualnymi. Posiada 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów rozwojowych oraz szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo pomocą psychologiczną i psychoterapią. Od 20 lat działa w organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą osobom nieheteronormatywnym. Współzałożycielka i członkini Stowarzyszenia Asfera.


ANNA NIEMCZYK


Psycholożka, badaczka, aktywistka, autorka książki „Aseksualność – czwarta orientacja”. Autorka publikacji naukowych z dziedziny komunikacji społecznej, psychologii poznawczej, psychoedukacji. Współpracowniczka Ośrodka Społecznych Badań Queer przy UW. Prowadząca warszawskie i sopockie grupy wsparcia dla spod parasola aseksualności. Uczestniczka konferencji i paneli dyskusyjnych związanych z tematyką aseksualności.


DOMINIK

HAAK

Psycholog, seksuolog, członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Autor licznych szkoleń i wykładów poruszających tematy psychoseksuologiczne. W codziennej pracy klinicznej pracujący z osobami na spektrum aseksualności. Założyciel Centrum Terapii HAAK, przyjaznego osobom LGBTQIAP+

EDUKACJA ASEKSUALNA
Materiał przygotowany przez współpracujące z Asferą psycholożki osoby aktywistyczne

Jak rozmawiać z osobą aseksualną w gabinecie? – film zrealizowany przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa we współpracy ze Stowarzyszeniem Asfera